Blaasverwijdering (cystectomie)

De blaas
De blaas ligt in het midden van het bekken, achter het schaambeen. De blaas functioneert als opslagplaats van urine. De urineblaas verzamelt de urine uit de nieren en slaat hetop tot het moment van urineren. Bij een volwassene kan de blaas gemiddeld 400 ml urine opslaan. Als het nodig is kan de blaas nog veel meer urine ophouden. De urine komt de blaas binnen via de urineleiders en verlaat de blaas uiteindelijk via de urinebuis. Als de blaas gevuld is ontstaat door rekking van de blaas een prikkel tot plassen., De sluitspier verslapt en door samentrekking van de blaas wordt de urine geloosd. Dit proces kan door allerlei oorzaken verstoord zijn, waardoor er problemen ontstaan. Een veelvoorkomend blaasprobleem is bijvoorbeeld incontinentie.
Een cystectomie is het verwijderen van de blaas middels een buikoperatie.

Afvoer van urine na een blaasverwijdering
Na een blaasverwijdering moet de urine het lichaam op een andere manier verlaten. Dit kan door een:
1. incontinent stoma
2. continent stoma
3. neo blaas

1.incontinent stoma
Bij een incontinent stoma maakt de uroloog een soort buisje (Brickerlis) van een stuk dunne darm van ongeveer 10 tot15 cm. De uroloog sluit het ene uiteinde van de darm af. In het uiteinde implanteert de uroloog vervolgens de urineleiders die, zoals gezegd, van de nieren af komen. Van het andere uiteinde van het stuk darm maakt de uroloog een urinestoma. Dit is een kunstmatige uitgang waarlangs de urine het lichaam verlaat. Op de buik zit een zakje waarin u de urine opvangt. Bij een incontinent stoma heeft u geen controle over de afvoer van de urine.

2. continent stoma
Bij een continent stoma heeft u, in tegenstelling tot bij een incontinent stoma, wél zelf controle over de afvoer van urine. Er is geen zakje op het lichaam nodig. Bij een continent stoma maakt de uroloog van een stuk darm van ongeveer 40 tot 60 cm lengte een reservoir. Er wordt een soort klepmechanisme geconstrueerd waardoor de urine niet naar buiten stroomt, en ook niet terug kan stromen naar de nieren. De patiënt maakt het reservoir zelf verschillende keren per dag leeg. Dit vindt plaats door met een katheter via de navel in het reservoir te prikken De verpleegkundige leert u hoe de continent stoma zelf kunt legen.

3. neo blaas
Een neo blaas is een vervangende blaas van een stuk darm, van ca. 40 tot 60 cm. Deze vervangblaas vangt de urine op. De chirurg sluit de vervangblaas rechtstreeks aan op de plasbuis. In principe kan met een vervangblaas ‘normaal’ worden geplast. Soms moet de patiënt zelf katheteriseren.

De behandeling:
Om de blaas te verwijderen maakt de uroloog, in alle drie de gevallen, een snede in de onderbuik. De snede begint enkele centimeters boven de navel en loopt tot het schaambeen. Vervolgens wordt een deel van de darm los geprepareerd. Dit stukje darm blijft met bloedvaten verbonden. De andere delen van de darm worden weer aan elkaar gehecht, zodanig dat de voedselstroom ongehinderd kan passeren.

Incontinent stoma
Om een incontinent stoma te maken sluit de uroloog de urineleiders aan op het vrij geprepareerde darmstukje. Het andere uiteinde van het darmstukje wordt op de vooraf aangetekende plaats in de huid gehecht. Dit stukje doet dienst als stoma. Hierop wordt na afloop van de operatie een zakje geplakt.

Continent stoma
Bij een continent stoma wordt het darmstukje achter de navel gehecht en wordt er een opening gemaakt. In deze opening wordt een katheter ingebracht zodat de navel niet dicht groeit en de urine kan aflopen. Er wordt een soort klepmechanisme geconstrueerd waardoor de urine niet naar buiten stroomt, en ook niet terug kan stromen naar de nieren.

Neo blaas
Bij de orthotope blaas hecht de uroloog het darmstukje aan de plasbuis. Ook wordt er een katheter in de plasbuis geplaatst. De katheter voorkomt dat de aanhechting van het darmstukje dichtgroeit en zorgt ervoor dat urine kan weglopen.Deze behandeling kan het advies van de uroloog zijn wanneer er sprake is van een zeer complexe blaas- en incontinentieproblematiek.
Voor meer informatie over de prijzen van de verschillende behandelingen, verwijzen u door naar één van onze Top Medical Care medewerkers 0800 - 22 20 00 5.
Ziekenhuis Gronau
Net over de grens bij Enschede ligt het Ziekenhuis Gronau. Het ziekenhuis is voorzien in alle gebruikelijke specialismen en richt zich hierbij ook op de behandeling en verzorging van Nederlandse patiënten. Zowel het team van artsen, verplegers en verpleegsters als alle andere medewerkers in het Ziekenhuis Gronau zullen u tijdens uw verblijf met persoonlijke zorg omringen. Het Ziekenhuis Gronau is gelegen aan de B54, het verlengde van de A35.

Het credo van het Ziekenhuis Gronau luidt: “Uw ziekenhuis in het hart van de Euregio”.


Prostata Zentrum Nord West
Ontvangst en onderzoek vinden plaats in het Prostata Zentrum Nordwest in het Ziekenhuis Gronau. Binnen dit ziekenhuis heeft het prostaatcentrum een kliniek gevestigd die beschikt over alle mogelijke therapieën bij prostaatproblemen. U kunt hier terecht voor alle urologische aandoeningen. Bijzonder gespecialiseerd is het centrum in het behandelen van prostaatkanker. De nieuwste behandelingen zoals de daVinci techniek en de Green Laser therapie worden hier al geruime tijd uitgevoerd. De kliniek heeft speciaal voor Nederlandse klanten begeleiders in dienst die u tijdens uw aanwezigheid bij zullen staan. Als eerste ziekenhuis in Duitsland en als één van de weinige ziekenhuizen in het hele land, biedt het Ziekenhuis Gronau samen met het PZNW nu de baanbrekende daVinci techniek aan. Een moderne techniek die staat voor medische vooruitgang, welke de grenzen van de Duitsland ver overschrijdt. Patiënten uit heel Duitsland en het aangrenzende buitenland komen inmiddels naar Gronau om zich hier te laten opereren.Het PZNW voert momenteel daVinci operaties uit aan de volgende organen:

  • prostaat (daVinci Prostatectomie)
  • bijnier (Adrenalectomie)
  • nier (bijv. het verwijderen van de nier of een deel ervan)
  • nierbekken / urineleider (bijv. nierbekkenplastiek)
  • blaas (cystectomie, diverticulectomie)
  • zaadleider (bijv. vaso-vasostomie)

De daVinci techniek - de nieuwe baanbrekende operatie-technologie in het Ziekenhuis Gronau en het PZNW.

Is er een MRSA-beleid in Duitsland?
In Duitsland kent men geen dekkend MRSA-beleid. Uiteraard heeft het Ziekenhuis Gronau wel een MRSA-beleid. Vooraf zal er worden bekeken of u tot de risicogroep behoort. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt elke Nederlandse patiënt een uitgebreid MRSA-onderzoek waarvan u de resultaten binnen 3 dagen krijgt toegestuurd. U kunt dus met een veilig en gerust gevoel de Nederlandse ziekenhuizen binnentreden.

Hoe weet ik dat het Ziekenhuis Gronau een goed ziekenhuis is?
Het Ziekenhuis Gronau behoort met het urologiecentrum tot de top 3 klinieken in Europa. Onder leiding van Dr. Witt zijn er in de kliniek meer dan 1400 daVinci prostaatkankerbehandelingen en 400 nierkankerbehandelingen uitgevoerd met succesvolle resultaten die ver boven de cijfers van de ziekenhuizen in Amerika liggen. Dr. Witt behoort met zijn team dan ook tot de top 10 van beste urologen in de wereld.
Voor meer informatie over ons team, verwijzen u door naar één van onze Top Medical Care medewerkers 0800 - 22 20 00 5.