Coronaire CT

Wat is een coronaire CT angiografie?
De coronaire CT angiografie is een nieuwe methode om de kransslagaders rondom het hart te beoordelen. Dit gebeurt niet-invasief, wat betekent dat er geen incisie gemaakt hoeft te worden. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de nog veel gebruikte hartkatheterisatie waarbij een katheter in de lies wordt ingebracht. Met een nieuwe en snelle CT-scanner worden bedreigende verkalkingen (calciumscore) en vernauwingen (stenosen) van de hartkransslagaders zeer nauwkeurig en in enkele seconden weergegeven. Tevens worden de hartkleppen en de hartspier in beeld gebracht. Dit alles gebeurt door gebruik te maken van een geringe stralingsdosis.

Voordelen van een coronaire CT angiografie tegenover hartkatheterisatie:
• Niet invasief (er hoeft geen incisie (snede) gemaakt te worden)
• Zeer nauwkeurig
• Korte onderzoekstijd. U kunt na het onderzoek weer naar huis
• Geen kans op complicaties (Slechts in uitzonderlijke gevallen door gebruik contrastmiddel)
• Vroegere diagnose van coronaire hartaandoeningen, omdat de zogenoemde zachte plaque van nog niet verkalkte vaatwanden ook zichtbaar is.
• Driedimensionale beelden van uw hart en slagaderen.

Wanneer?
Een coronaire CT angiografie kan in bepaalde gevallen een hartkatheterisatie vervangen vanwege de hierboven genoemde redenen. Tevens kan een coronaire CT angiografie worden uitgevoerd ter controle van de doorgankelijkheid van een vat met een bypass of stent.

De arts adviseert of een coronaire CT angiografie het juiste onderzoek voor u is.
Voorbereiding
Het is belangrijk dat u zich nuchter (u mag vier uur voor het onderzoek niets eten of drinken) op de afdeling meldt. De gehele dag mag u geen cafeïnehoudende dranken nuttigen, zoals koffie, thee met suiker, cola of chocolademelk. Wel kunt u uw gewone medicatie met water innemen. Neem naast uw medisch dossier ook de beelden mee van een eventueel eerder gemaakte CT- en/of MRI-scan.

Het onderzoek
Op de afdeling radiologie wordt uw hartslag, bloeddruk, lengte en gewicht gecontroleerd. Tevens wordt er een infuus in uw arm geplaatst voor de vlotte toediening van contrastvloeistof tijdens het onderzoek. Een half uur na het onderzoek wordt het infuus weer verwijderd. Indien uw hartslag te snel is, kan de arts medicatie toedienen. Vlak voor het onderzoek worden elektroden op uw borstkas aangebracht om de hartbewegingen te kunnen volgen. Dit is vergelijkbaar met een klassiek elektrocardiogram. Het eigenlijke CT-onderzoek is volledig hetzelfde als een CT-onderzoek van de longen of buikorganen. Op geregelde tijdstippen dient u enkele seconden uw adem in te houden. De totale duur in de scanruimte bedraagt ongeveer tien minuten. De beeldvorming van de kransslagaders gebeurt in enkele hartslagen. Als er geen bijwerkingen zijn van de contrastvloeistof of de bètablokkers mag u direct na het eindgesprek de afdeling verlaten. Als er bètablokkers zijn toegediend, moet u er rekening mee houden dat u pas 2 uur na het onderzoek weer mag rijden. Het is wellicht prettig iemand als gezelschap mee te nemen. Nadien dient u veel water te drinken, zodat de contrastvloeistof sneller uw lichaam verlaat.

Uitslag
Het reconstrueren van de beelden neemt ongeveer 2 uur in beslag. Daarna zal de arts de beelden met u bespreken. De schriftelijke uitslag en de beelden krijgt u na afloop op een CD-rom mee naar huis.
Er zijn momenteel twee locaties waar we dit onderzoek kunnen aanbieden:
MediaPark-Klinik
Im Mediapark 3
50670 Köln

St. Bonifatius Hospital
Wilhelmstraße 13
49808 Lingen

Zowel de privékliniek voor Hart Radiologie en Hart Chirurgie in Köln als op de radiologie afdeling van het St. Bonifatius in Lingen staat de nieuwste generatie 256 slices CT.
De kosten voor de coronair CT angiografie bedragen € 1400,-.

We adviseren u de verwijsbrief van de cardioloog naar Top Medical Care te sturen zodat wij deze, samen met het kostenvoorstel voor het onderzoek, kunnen indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar neemt gemiddeld 4 à 6 weken de tijd om deze aanvraag te beoordelen en u uitsluitsel over de hoogte van de vergoeding te geven. Als u voorafgaand de hoogte van uw vergoeding voor uw onderzoek wilt weten, is het raadzaam 6 weken tussen het geplande moment en de daadwerkelijke behandelingsdatum te laten. Wanneer u het onderzoek zo spoedig mogelijk wilt laten uitvoeren, dus binnen deze 6 weken, dan bent u niet altijd voor de onderzoeksdatum op de hoogte van de vergoeding van uw zorgverzekeraar. In dat geval kan het zijn dat de verzekeraar vindt dat u (een deel van) het onderzoek zelf moet betalen.

Dit gegeven is voor Top Medical Care geen reden om het onderzoek niet door te laten gaan, u mag zich op eigen initiatief melden en de kosten uit eigen middelen betalen.
MediaPark-Klinik , Köln:

PD Dr. med. Oliver Klass is Radioloog en Hartchirurg. Hij is gespecialiseerd in de niet invasieve diagnostiek van het hart en heeft aan de ontwikkeling hiervan meegewerkt in de Universiteitskliniek van Ulm. Hier is het Duitse Referentie Centrum voor beeldvorming van het hart gevestigd.

St. Bonifatius Spital Lingen:

Dr. Med. Kartsten Papke is chef-arts van de afdeling radiologie in het St. Bonifatius Spital te Lingen. Aanvullend houdt hij zich bezig met het vakgebied Neuroradiologie.