Myoombehandeling met behulp van daVinci

Myomen
Een myoom, ook wel een vleesboom genoemd, is een goedaardige knobbel in de spierlaag van de baarmoeder. Er zijn veel vrouwen met myomen zonder klachten, maar de klachten kunnen ook onder andere zeer hevige of pijnlijke menstuaties, pijn in de schaamstreek en onvruchtbaarheid inhouden. Dit kan een reden zijn voor een hysterectomie, het verwijderen van de baarmoeder. Een minder ingrijpend alternatief kan zijn de myomectomie, het verwijderen van myomen met behoud van baarmoeder. Dit gebeurt doorgaans met een grote abdominale snede. Nu is het uitvoeren van een myomectomie ook mogelijk met de daVinci robottechniek.

,b>Bij wie komen myomen voor:
Myomen komen bij 20% tot 30% van de westerse vrouwen voor, bij negroïde vrouwen 50%-60%. Ze ontstaan vaker bij vrouwen die (nog) geen kinderen hebben gekregen. Myomen worden beïnvloed door de hormonen oestrageen en progesteron, in de vruchtbare fase van het leven. Daarom komen myomen niet voor, vóór de eerste menstruatie en worden ze na de laatste menstruatie kleiner en verdwijnen uiteindelijk. Tijdens zwangerschap en bij sommige hormoonbehandelingen kunnen myomen groter worden.

Onderzoeken
Bij het vermoeden van myomen vindt het normale gynaecologisch onderzoek plaats:

 • Gesprek met de gynaecoloog waarin de klachten worden aangegeven door u en uw gynaecoloog u vragen stelt
 • In- en/of uitwendig onderzoek van uw geslachtsorganen


Verliest u veel bloed of bent u erg vermoeid, dan kan de gynaecoloog het ijzergehalte van uw bloed controleren om te kijken of er sprake is van bloedarmoede.

De plaats en de grootte van de myomen kunnen worden beoordeeld met behulp van, meestal inwendige, echoscopie. Voor aanvullende beoordelingen bestaat er een watercontrastscopie, hysteroscopie of diagnostische laparoscopie of een MRI-scan.
Een gebruikelijk alternatief voor een hysterectomie is een myomectie, het chirurgisch verwijderen van de myomen. Bij deze methode blijft de baarmoeder behouden, en is aan te raden voor vrouwen die zwanger kunnen worden. De myomectie wordt vaak door middel van een grote buiksnee uitgevoerd. Na het verwijderen van myomen moet de chirurg de baarmoeder zorgvuldig repareren, zodat potentiele bloedingen, infecties en littekenvorming worden geminimaliseerd. Het juist reparen van de baarmoeder is ook met betrekking op het verminderen van risico’s op het scheuren van de baarmoederwand tijdens een zwangerschap een zeer kritische kwestie.

Als uw gynaecoloog u bovenstaande chirurgische ingreep adviseert zou u een kandidaat kunnen zijn voor een nieuwe, minder invasieve chirurgische methode: de daVinci myomectomie. Bij deze methode wordt een zeer modern chirurgisch systeem gebruikt, dat uw chirurg helpt, een preciezere, minimaal invasieve methode te gebruiken, die als doel heeft uw baarmoeder te behouden. De daVinci robot verruimt de mogelijkheden van de chirurg, doordat het complexe chirurgische ingrepen door zeer kleine chirurgische openingen mogelijk maakt. De robot kan niet worden geprogrammeerd; ook kan het geen eigen beslissingen nemen. De daVinci robot vereist, dat iedere chirurgische handeling op basis van directe invoer door de chirurg wordt uitgevoerd. Voor veel vrouwen biedt de daVinci myomectomie veel potentiële voordelen boven de traditionele chirurgische methodes.

Voordelen van de daVinci myomectomie:

 • Korter verblijf in het ziekenhuis
 • Minder pijn
 • Minder risico op wondinfecties
 • Minder bloedverlies, en dus minder bloedtransfusies nodig
 • Kleinere operatielittekens
 • Snellere genezing en terugkeer naar uw dagelijks leven
 • Uw baarmoeder blijft behouden
 • Opheffing van de trillingen van de menselijke hand
 • 3-dimensionaal zicht door het gebruik van optische mogelijkheden
 • Vergroting van 10 tot 20 maal voor een exactere herkenning van structuren en weefsellagen


 • Medische studies bevestigen het gebruik van de daVinci robot als een effectief hulpmiddel voor minimaal invasieve chirurgie. Onze gynaecologische chirurgen behoren tot het aantal toenemende aantal chirurgen, die de daVinci chirurgie aanbieden bij een myomectomie.
Het Ziekenhuis Gronau heeft met de meeste zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoedingen. In de meeste gevallen dient u zelf een aanvraag te doen bij uw zorgverzekeraar waarna een machtiging ontvangt.

Tarieven behandelingen:
3 persoonskamer
€ 11.500,-

2 persoonskamer
€ 11.750,-

1 persoonskamer
€ 12.000,-

Vergoeding medische kosten in het buitenland
Op de website van CVZ (College voor zorgverzekeringen) wordt aangegeven dat de dekking van de basisverzekering niet beperkt is tot Nederland, maar ook voor niet-spoedeisende hulp geldig is in het buitenland. De hoogte van de vergoeding is echter beperkt tot de tarieven die gangbaar zijn in Nederland. Over het algemeen wordt aangeraden vooraf toestemming te vragen bij uw zorgverzekeraar. Vooraf krijgt de cliënt een schriftelijke opgave van de kosten, die bij de zorgverzekeraar ingediend kan worden. Indien u via Top Medical Care naar het buitenland bemiddeld wordt, betreft het in de meeste gevallen verzekerde zorg. Aangezien we bij Top Medical Care geen wachttijden kennen, zal het vaak zo zijn dat u eerder behandeld kunt worden dan dat u goedkeuring heeft van uw verzekering. In dit geval zou het zo kunnen zijn dat u zelf de kosten vooruit dient te betalen en de rekening kunt declareren bij uw zorgverzekering.

Kosten bemiddeling Top Medical Care
U betaalt geen extra kosten voor de diensten van Top Medical Care.
Medisch Centrum Baarn
Voor de urologische check-up of een eerste intake en carcinoomgesprek in geval van een mogelijke operatie kunt u terecht bij de nieuwe locatie van Top Medical Care in het Medisch Centrum Baarn, Hermesweg 15.Ziekenhuis Gronau
Net over de grens bij Enschede ligt het Ziekenhuis Gronau. Het ziekenhuis is voorzien in alle gebruikelijke specialismen en richt zich hierbij ook op de behandeling en verzorging van Nederlandse patiënten. Zowel het team van artsen, verplegers en verpleegsters als alle andere medewerkers in het Ziekenhuis Gronau zullen u tijdens uw verblijf met persoonlijke zorg omringen. Het Ziekenhuis Gronau is gelegen aan de B54, het verlengde van de A35.

Het credo van het Ziekenhuis Gronau luidt: “Uw ziekenhuis in het hart van de Euregio”.


Prostata Zentrum Nord West
Ontvangst en onderzoek vinden plaats in het Prostata Zentrum Nordwest in het Ziekenhuis Gronau. Binnen dit ziekenhuis heeft het prostaatcentrum een kliniek gevestigd die beschikt over alle mogelijke therapieën bij prostaatproblemen. U kunt hier terecht voor alle urologische aandoeningen. Bijzonder gespecialiseerd is het centrum in het behandelen van prostaatkanker. De nieuwste behandelingen zoals de daVinci techniek en de Green Laser therapie worden hier al geruime tijd uitgevoerd. De kliniek heeft speciaal voor Nederlandse klanten begeleiders in dienst die u tijdens uw aanwezigheid bij zullen staan. Als eerste ziekenhuis in Duitsland en als één van de weinige ziekenhuizen in het hele land, biedt het Ziekenhuis Gronau samen met het PZNW nu de baanbrekende daVinci techniek aan. Een moderne techniek die staat voor medische vooruitgang, welke de grenzen van de Duitsland ver overschrijdt. Patiënten uit heel Duitsland en het aangrenzende buitenland komen inmiddels naar Gronau om zich hier te laten opereren.Het PZNW voert momenteel daVinci operaties uit aan de volgende organen:

 • prostaat (daVinci Prostatectomie)
 • bijnier (Adrenalectomie)
 • nier (bijv. het verwijderen van de nier of een deel ervan)
 • nierbekken / urineleider (bijv. nierbekkenplastiek)
 • blaas (cystectomie, diverticulectomie)
 • zaadleider (bijv. vaso-vasostomie)

De daVinci techniek - de nieuwe baanbrekende operatie-technologie in het Ziekenhuis Gronau en het PZNW.

Is er een MRSA-beleid in Duitsland?
In Duitsland kent men geen dekkend MRSA-beleid. Uiteraard heeft het Ziekenhuis Gronau wel een MRSA-beleid. Vooraf zal er worden bekeken of u tot de risicogroep behoort. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt elke Nederlandse patiënt een uitgebreid MRSA-onderzoek waarvan u de resultaten binnen 3 dagen krijgt toegestuurd. U kunt dus met een veilig en gerust gevoel de Nederlandse ziekenhuizen binnentreden.

Hoe weet ik dat het Ziekenhuis Gronau een goed ziekenhuis is?
Het Ziekenhuis Gronau behoort met het urologiecentrum tot de top 3 klinieken in Europa. Onder leiding van Dr. Witt zijn er in de kliniek meer dan 1400 daVinci prostaatkankerbehandelingen en 400 nierkankerbehandelingen uitgevoerd met succesvolle resultaten die ver boven de cijfers van de ziekenhuizen in Amerika liggen. Dr. Witt behoort met zijn team dan ook tot de top 10 van beste urologen in de wereld.
Inleiding

"De mens staat altijd centraal", dat is het credo in het Ziekenhuis Gronau en bij het PZNW (ProstataZentrum Nordwest). Alle medewerkers van het ziekenhuis als ook de samenwerkingspartners van het PZNW zijn te allen tijde aan dit credo gebonden. Dat geldt ook en juist met name bij prostaatkanker, de vorm van kanker die bij mannen het meest voorkomt. Samen met Top Medical Care bieden we u nu de mogelijkheid u als Nederlandse patiënt om bij ons in de kliniek te laten behandelen met behulp van de meest moderne technologie en therapieën.

PZNW en Top Medical Care helpen u graag verder…

Met vriendelijke groet,Het PZNW is verbonden aan het Ziekenhuis Gronau en staat onder leiding van dr. J.H. Witt, in Duitsland de absolute nummer 1 op het gebied van urologie. Top Medical Care is als Nederlands callcenter verantwoordelijk voor het plannen van de afspraken en de administratieve handelingen. Tevens staat ons medisch telefoonteam u graag bij vragen te woord. Zij kunnen u alles vertellen over de behandelingen, afspraken en afhandeling met de verzekering. Voor meer informatie kunt u ons bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-2220005 0800-2220005 .

Team

Dr. med. Witt
Chef-arts en daVinci specialist


Dr. med. A. Schütte
Chef-arts en daVinci specialist


Dr. med. Zinke
Oberarts


Prof. Dr. Akcetin
Chef-arts en daVinci specialist

Frau D. Nötzel
Patient Concierge