PET CT

Een PET-CT scan is een combinatie van twee afkortingen. PET staat voor Postitronen-Emissions-Tomographie en CT voor Computertomographie. Een PET-scan geeft een beeld van de stofwisseling van lichaamscellen. De meeste kankercellen hebben een andere stofwisseling dan gezonde lichaamscellen. Een CT-scan geeft via röntgenstraling een gedetailleerd beeld van het inwendige lichaam. Door de PET en CT scan te combineren kan zowel de aard als de plaats van de afwijking zeer nauwkeurig vastgesteld worden. Een afwijking is al zichtbaar vanaf 3 mm.

Wanneer is een PET-CT scan zinvol?
Een PET-CT scan wordt vooral gebruikt bij onderzoek naar kanker. Met de PET-CT scan kan:

 • De kankerhaard opgespoord worden en vastgesteld worden of deze goed- of kwaadaardig is;
 • Het stadium van de ziekte bepaald worden;
 • Gekeken worden naar het effect van de reeds uitgevoerde behandeling op de kankercellen;
 • Naar aanleiding van de verhoogde tumormarker de oorzaak opgespoord worden;
 • Een tumor of uitzaaiingen gelokaliseerd worden, als dit met de MRI-scan of CT-scan niet lukt.


Ook kan een PET-CT scan gemaakt worden bij:

 • Onduidelijke ontstekingshaarden in het lichaam;
 • Hart- en vaatproblemen;
 • Vroege herkenning van de ziekte van Alzheimer.
Voorbereiding op de PET-CT scan:

 • U moet zeker weten dat u niet zwanger bent. Bij borstvoeding dient u de eerste 24 uur na het onderzoek af te kolven en de melk weg te gooien.
 • U dient de avond voor de PET-CT scan, vanaf 21.00 uur, nuchter te zijn. Water en ongezoete thee drinken is toegestaan.
 • Wanneer u bekend bent met Diabetes Mellitus moet u dit bij het maken van de afspraak aangeven.
 • Neem naast uw medisch dossier ook de beelden mee van een eventueel eerder gemaakte PET-CT scan, CT en/of MRI-scan.
 • Bij een PET-CT onderzoek moet het te onderzoeken lichaamsdeel vrij van metalen voorwerpen zijn. Draag daarom onder- en bovenkleding zonder metalen delen (haakjes, beugel van de beha, ritssluitingen of drukkers). U hoeft dan minder kledingstukken uit te doen. Laat ook uw sieraden thuis. Voor het onderzoek is het prettig wat warme kleding aan te trekken.


Het onderzoek:

 • Uw bloedsuiker wordt met een vingerprik gecontroleerd. Deze dient laag te zijn voor een goed resultaat.
 • U krijgt een tijdelijk infuus in uw arm. Hierdoor krijgt u radioactieve vloeistof toegediend.
 • De radioactieve vloeistof wordt speciaal voor uw onderzoek klaargemaakt en kan niet bewaard blijven, omdat de werking na 110 minuten gehalveerd is. Kom dus op tijd en meldt verhindering tijdig.
 • Na de injectie dient u een uur te rusten en een fles water te drinken.
 • Eerst vindt de PET-scan plaats, aansluitend hierop de CT-scan. Het scannen duurt in totaal ongeveer 20 minuten.
 • U bent ongeveer twee uur in de kliniek. Na het onderzoek wordt het infuus verwijderd en kunt u weer gewoon eten en drinken.
 • De radioactieve vloeistof verlaat het lichaam via de urine. Het is dus aan te raden na het onderzoek extra te drinken. Mannen wordt aangeraden zittend te urineren.


De radioloog is de eindverantwoordelijke. Hij beoordeelt naar aanleiding van uw medisch dossier of een PET-CT scan een geschikt onderzoek voor u is. Wanneer u meer informatie wenst met betrekking tot uw persoonlijke situatie, neem dan gerust contact op met de onderzoekscoördinatoren van Top Medical Care.
De kosten voor de PET-CT scan bedragen € 1600,-.
Mathias Spital – Rheine
Frankenburgstr. 31
48431 Rheine, Germany

25 km over de grens

Parkeren
U kunt parkeren op de algemene parkeerplaatsen van het ziekenhuis. Bij uw vertrek ontvangt u een uitrijkaartje.
Dr. S. Rüther, radioloog en vakarts voor nucleaire geneeskunde